Sodne tolmače obveščamo, da je DZTPS pred nekaj dnevi na Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, naslovilo pobudo v zvezi z obveznim izobraževanjem in delom sodnih tolmačev. Pobudo smo oblikovali na osnovi izkušenj in težav, na katere ste sodni...