Odprto pismo Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS) v zvezi z javnima naročiloma Generalnega sekretariata Vlade RS (GSV) št. 43020-4/2018 za prevajalske, sodnotolmaške in lektorske storitve ter št. 43020-5/2018 za storitve konferenčnega tolmačenja

Obe navedeni javni naročili sta v slovenskem prostoru dvignili veliko prahu med prevajalci, sodnimi tolmači, lektorji in konferenčnimi tolmači, odzvali pa sta se tudi fakulteti, ki izobražujeta prevajalce in tolmače v Sloveniji, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Vsi so bolj ali manj enotnega mnenja, da javni naročili ne upoštevata uveljavljenih poklicnih standardov, in so zaskrbljeni zaradi neustreznega vrednotenja dela.

V DZTPS se pridružujemo vsemu napisanemu in tudi mi smo zgroženi nad obravnavo naših poklicev oziroma naših dejavnosti v javnih naročilih GSV, ki jih razumemo kot načrtno degradacijo naših poklicev, vendar pa po našem prepričanju razmer, v katerih opravljamo svoje dejavnosti, ne moremo urejati oziroma reševati s pritožbami na javna naročila, ki so nemara tudi povsem legitimna. GSV pač želi gospodarno ravnati z davkoplačevalskim denarjem in državnemu aparatu zagotoviti dobre storitve po najugodnejših cenah. Enako ravnajo tudi drugi naročniki, ki se glede vsebine tovrstnih javnih naročil celo zgledujejo po GSV. Menimo torej, da problematike ne moremo reševati s pritožbami na vsakokratna javna naročila, se pri tem spuščati celo v podrobnosti, ki v ta okvir morda niti ne sodijo, temveč se je treba zadeve lotiti drugače in področje sistemsko urediti.

DZTPS je bilo ustanovljeno že davnega leta 1960. Dobrih petdeset let je bilo to edino stanovsko združenje strokovnih prevajalcev. Ves čas svojega delovanja se je ukvarjalo s temeljnimi vprašanji prevajalstva, z vrednotenjem prevajalskega dela, z izobraževanjem prevajalcev, njihovim informiranjem in povezovanjem, še posebej v zadnjih dvajsetih letih, pa tudi s problematiko neurejenega poklicnega statusa. Ta žal tudi po dobrih dvajsetih letih, odkar imamo v Sloveniji univerzitetni študij prevajalstva, ni urejen in prav v tem tiči bistvo celotne problematike. Država, ki je odobrila študijske programe, bi morala pred končanjem študija prve generacije diplomantov urediti formalizacijo teh poklicev v državnih pravnih aktih, torej poklice regulirati, pa tega ni naredila.

Zato smo se na pobudo DZTPS leta 2018 prevajalci, tolmači in lektorji odločili, da bomo enotno nastopili pri zavzemanju za naše skupne poklicne interese. Predstavniki Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS), Lektorskega društva Slovenije, Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT, Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS), Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) in Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev (DSFTP) smo se povezali v poklicno skupino. Prvi korak v skupnih prizadevanjih za ureditev položaja in statusa jezikovnih poklicev predstavlja Bela knjiga o prevajanju (http://www.belaknjigaoprevajanju.si/), pri kateri je sodelovalo 40 avtoric in avtorjev, vse slovenske univerze in druge nevladne organizacije. Bela knjiga o prevajanju je prvi in doslej edini celovit dokument o položaju prevajalcev, tolmačev, podnaslavljalcev in lektorjev v Sloveniji, ki žal še zdaleč ni tak, kot bi ga morali imeti visoko specializirani poklici z univerzitetno izobrazbo in nujnim vseživljenjskim izobraževanjem. Naš cilj je ureditev razmer, določitev pogojev za opravljanje navedenih dejavnosti in s tem zaščita poklicev, ki je obenem tudi zaščita naročnikov, da bodo storitve zanje opravile kompetentne osebe. Pričakujemo, da bodo naša prizadevanja podprle univerze in druge izobraževalne ustanove, prav tako pa računamo na posluh odločevalcev in njihovo pripravljenost, da se področje končno sistemsko uredi. Zavedanje o pomembnosti in vlogi naših poklicev je žal na zelo nizki ravni in nedopustno je, da so naše dejavnosti prepuščene tržni stihiji, ki vodi v prekarizacijo.

Ob tem se želimo posebej zahvaliti Sektorju za sistem javnega naročanja Direktorata za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo, ki se je z izjemno zavzetostjo in vso potrebno skrbnostjo, v sodelovanju s strokovno javnostjo, lotil priprave Smernic za javno naročanje storitev prevajanja, tolmačenja in lektoriranja. Čeprav smernice za oblikovanje javnih naročil niso zavezujoče, bo dokument vendar nudil vpogled v vse razsežnosti področja in potencialnim naročnikom približal kompleksnost teh storitev, pri katerih najnižja cena resnično ne bi smela biti poglavitni kriterij za izbiro ponudnika.

Za UO DZTPS
Alfred Leskovec, predsednik

V Ljubljani, 4. 7. 2019

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri