Sodne tolmače obveščamo, da je DZTPS pred nekaj dnevi na Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, naslovilo pobudo v zvezi z obveznim izobraževanjem in delom sodnih tolmačev. Pobudo smo oblikovali na osnovi izkušenj in težav, na katere ste sodni tolmači naleteli in nam jih posredovali.

Prva pobuda se nanaša na vseživljenjsko izobraževanje sodnih tolmačev. Z letošnjim letom se zaključuje petletno obdobje, v katerem so se morali sodni tolmači izobraževati skladno s 4. odstavkom 84. člena Zakona o sodiščih. Gre torej za zaključek prvega obdobja, v katerem je bilo še veliko neznank in negotovosti glede zahtev po strokovnem izpopolnjevanju sodnih tolmačev, saj so bile te bolj jasno definirane v dodatnih pojasnilih Ministrstva za pravosodje šele februarja 2015 (št. 705-187/2015 z dne 3. 2. 2015). Veliko sodnih tolmačev je svoja dokazila o izobraževanjih že posredovalo ministrstvu in izkazalo se je, da ministrstvo v sklopu jezikovnih izobraževanj ne upošteva dokazil o izobraževanju iz slovenskega jezika. Ker članice in člani Upravnega odbora DZTPS soglašamo s sodnimi tolmači in menimo, da zahteva ministrstva po vseživljenjskem izobraževanju sodnih tolmačev ne bi smela biti omejena zgolj na tuje jezike, smo predlagali, da v svojo zahtevo po jezikovnih izobraževanjih sodnih tolmačev v obdobju petih let vključi tudi najmanj eno izobraževanje iz slovenskega jezika, kar smo tudi ustrezno utemeljili in podkrepili z določbami Zakona o sodiščih, Zakona o javni rabi slovenščine in Resolucijo o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018.

Druga pobuda, ki smo jo na ministrstvo naslovili, se nanaša na delo sodnih tolmačev. Ti namreč ugotavljajo, da so na sodnih obravnavah v neenakopravnem položaju v primerjavi z ostalimi udeleženci, saj se na obravnave ne morejo ustrezno pripraviti. Če gre npr. za kazenske zadeve, prejmejo sodni tolmači samo vabilo, v katerem razen opravilne številke, pod katero sodišče vodi zadevo, ne piše drugega, kot da gre za kaznivo dejanje, po katerem členu in kdo je osumljeni, obdolženi ali obtoženi. Ti podatki pa za uspešno tolmačenje niso dovolj. Pri različnih kaznivih dejanjih je potrebnih veliko več informacij za seznanitev z zadevo, kot pa je to razvidno iz samega vabila. Ministrstvu za pravosodje smo zato predlagali, da bi zadevo uredili sistemsko, morda z ustreznim predpisom, ki bi ga posredovali sodiščem in bi vseboval ustrezna navodila v zvezi s podatki o sodni obravnavi, ki naj bi jih sodni tolmači prejeli skupaj z vabilom na tolmačenje. Možnosti je več:

  • da sodišče dostavi sodnemu tolmaču obtožni akt, ko gre za kazenske zadeve;
  • da sodišče dostavi sodnemu tolmaču tožbeni zahtevek, ko gre za civilno pravno področje;
  • da se sodnemu tolmaču omogoči vpogled v spis, ko gre za bolj zahtevno prevajanje, ko gre za večje število udeležencev na obravnavi, zahtevno strokovno področje prevajanja, prisluhe, razpisane video konference ipd.

Poudarili smo tudi, da je zelo pomembno, da pri kazenski zadevi, od preiskave do zaključka kazenskega postopka, sodeluje en in isti sodni tolmač, ki je tako seznanjen s celotnim postopkom in se zato lažje in hitreje vključuje v posamezne faze postopka.

Vsem, ki ste se na nas obrnili s svojimi predlogi in težavami, se iskreno zahvaljujemo in upamo, da bo Ministrstvo za pravosodje oziroma Direktorat za pravosodno upravo z vso skrbnostjo obravnaval našo pobudo in potrdil predlagane spremembe in ukrepe!

Za UO DZTPS 
Maja Merčun, predsednica    

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri