V četrtek, 14. junija 2018, bo v okviru seminarjev DZTPS potekal 3-urni seminar angleškega jezika:

STRATEGIJE PREVAJANJA POGODBENIH BESEDIL IZ ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO IN OBRATNO

Seminar bo potekal na Pravni fakulteti, Poljanski nasip 2, Ljubljana – SEMINAR S5

Vsebina seminarja:
Pogodbena besedila sodijo med najpogosteje prevajana pravna besedila, obenem pa so to besedila, ki jih nedvoumno zaznamuje pravni sistem, ki zanje velja kot merodajno pravo. Pri odločanju glede prevajalske strategije moramo zato natančno določiti funkcijo prevedenega besedila in pa pravni sistem in pa širšo pravno kulturo, v katero bo vpeto besedilo prevoda. Seminar bo posvečen prevajanju pogodbenih besedil iz angleščine v slovenščino in iz slovenščine v angleščino. Na podlagi primerov iz avtentičnih pogodbenih besedil bomo obravnavali značilnosti angleških pogodbenih besedil, ki nastajajo v pravnih sistemih t.i. angloameriške pravne družine, njihove standardne vsebinske elemente in terminologijo, ki označuje specifične pojme anglosaksonskega pogodbenega prava, pa tudi skladenjske in slogovne značilnosti angleškega pogodbenega jezika. Te besedilne elemente bomo v okviru delavnice s prevajalske perspektive primerjali s slovenskimi pogodbenimi besedili in njihovimi značilnostmi. Posebej se bomo posvetili problematiki pogodbenih besedil, ki so danes v okviru mednarodnih razmerij pogosto sestavljena v angleščini kot sodobni lingui franci in pastem, s katerimi se prevajalci soočajo pri prevajanju tovrstnih besedilih

Potek seminarja:
16.00 – 17.15: standardni vsebinski elementi pogodb anglosaksonskega prava, terminološki vidik pogodbenih besedil
15 minut odmora
17.30 – 18.30: skladenjski in slogovni vidiki pogodbenih besedil, problematika pogodbenih besedil v angleščini kot lingui franci

Predavateljica:
Izredna profesorica dr. Alenka Kocbek je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz nemškega jezika in književnosti in angleškega jezika in književnosti, leta 2010 pa pridobila doktorat iz jezikoslovja z disertacijo o prevajanju pravnih besedil. Vrsto let je delala kot tolmačka in prevajalka v gospodarstvu. V letih 1994 in 1995 je bila imenovana za sodno tolmačko za nemški, angleški in italijanski jezik. Od leta 1996 je zaposlena v visokem šolstvu na Univerzi na Primorskem, kjer v okviru magistrskega študijskega programa Jezikovno posredovanje in prevajanje na Fakulteti za humanistične študije predava predmete s področja prevodoslovja in prevajanja pravnih besedil. Raziskovalno se ukvarja s prevodoslovjem, teoretičnimi podlagami prevajanja strokovnih besedil, pravnim prevajanjem in tolmačenjem ter vlogo prevajanja v učenju in poučevanju tujih jezikov, obenem pa deluje tudi kot prevajalka in (sodna) tolmačka. Objavila je več znanstvenih člankov in sestavkov, leta 2011 tudi monografijo Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb (Univerza na Primorskem), v katerih povezuje svoje praktične izkušnje z raziskovalnim delom. Je članica Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije in vključena v Sekcijo sodnih tolmačev tega društva. Kot članica izpitne komisije sodeluje pri preizkusih znanja kandidatov za sodne tolmače za angleški in nemški jezik na Centru za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje.

Seminar je namenjen prevajalcem in sodnim tolmačem. Udeleženci prejmejo potrdilo, ki za sodne tolmače velja kot dokazilo o opravljenem obveznem strokovnem izobraževanju.

KOTIZACIJA:
– za člane DZTPS 35 EUR,
– za nečlane 55 EUR,
– za študente 15 EUR.
Cene vključujejo DDV.
Študentje morajo imeti na samem dogodku ustrezno dokazilo o statusu (veljavno študentsko izkaznico).

Prijave do zasedbe prostih mest sprejemamo do 13. 6. 2018 in sicer prek prijavnice na spletni strani društva www.dztps.si oziroma po e-pošti na info@dztps.si ali osebno v pisarni društva med 9. in 14. uro. Upoštevali bomo prijave, za katere bomo do vključno 13. 6. 2018 do 12. ure prejeli plačilo kotizacije izključno na TRR društva. Prosimo, da plačilo poravnate v navedenem roku (namen plačila: “kotizacija”, TRR DZTPS: SI56 0201 4001 9718 997, BIC banke prejemnika: LJBASI2X, koda namena OTHR, referenca SI 00 14062018). V primeru, da se dogodka ne boste mogli udeležiti in ste kotizacijo že plačali, morate udeležbo odpovedati po elektronski pošti najkasneje do 14. 6. 2018 do 9. ure, sicer vam kotizacije ne bomo mogli vrniti.
POSEBNO OPOZORILO: Začetek seminarja bo točno ob napovedani uri. Prosimo, da ne zamujate!

Vljudno vabljeni!

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri