Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

objavlja razpis za vpis v študijski program

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TOLMAČEV ZA SODIŠČA IN URADE

v študijskem letu 2018/2019

 1. Cilji programa
  Temeljni cilji programa so spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov kazenskega, civilnega in upravnega prava ter postopkov, sposobnost analize, iskanja in preverjanja virov, priprave glosarjev ter samostojnega in kakovostnega prevajanja strokovnih besedil (obrazci, obtožnice, osebni dokumenti, notarske in matične listine, izvedenska mnenja). Na področju tolmačenja so temeljni cilji poznavanje vloge tolmača v različnih situacijah in postavitvah (tolmačenje za policijo, azilni dom, sodišče), poznavanje tehnike dialoškega, konsekutivnega, šepetanega tolmačenja ter tolmačenja na pogled. Udeleženci bodo usvojili tudi osnove tolmačenja na daljavo. Študijski program za izpopolnjevanje lahko pripomore, ni pa uradna priprava za izpit za sodnega tolmača, ampak je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, ter sodnim tolmačem, ki bi radi poglobili svoje znanje.
 2. Način izvajanja programa
  Študijski program za izpopolnjevanje obsega 17 kreditnih točk (KT) oziroma 150 kontaktnih ur in traja razširjeni semester predvidoma od 19. oktobra 2018 do marca 2019. Program se izvaja kot izredni študij, predvidoma ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto). Organizirane oblike pedagoškega dela praviloma potekajo v prostorih fakultete (Aškerčeva cesta 2, Ljubljana).
 3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
  V študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo prve stopnje ali druge stopnje oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih, po katerih se pridobi izobrazba, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (tudi višja in višja strokovna izobrazba) ali druge stopnje. Pogoj za vpis v program je tudi opravljen preizkus znanja dveh jezikov (slovenskega in enega tujega). Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi kandidati, ki so končali izobraževanje v tujini.

  Predvideno število vpisnih mest je 20. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je dosežek na preizkusu znanja jezikov, ki bo potekal v soboto, 6.10.2018. Pričakovano znanje slovenščine je na stopnji B2. Udeleženci lahko vadijo več jezikov, pri vpisu pa morajo izbrati en prednostni tuji jezik.

 4. Stroški
  Šolnina za š. l. 2018/19 znaša 726,23 €.
 5. Prijave
  Rok za pisne prijave z dokazili je 30. september 2018. Za prijavo je potrebno najprej izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_tolm.asp.
  Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica skupaj z vsemi potrebnimi prilogami v roku dostavljena na naslov: Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis TOLM«. Priloge so: overjena fotokopija diplome (razen diplomanti FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo) ter ustrezno potrdilo o spremembi imena oz. priimka (fotokopija), če se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje od imena in/ali priimka na prijavnici.
   
 6. Dodatne informacije
  Predstavitveni zbornik programa je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Center_za_pedagosko_izobrazevanje/Programi_za_izpopolnjevanje/TOLM

  Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 49, pišete na mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.

 

 

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri