Prednosti članstva

Kakšni so pogoji za včlanitev v društvo?

Izpis iz statuta društva:

8. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki stalno ali začasno prebiva na njenem območju, se redno ukvarja z znanstevnim in strokovnim prevajanjem in ima vsaj tri leta delovne dobe kot prevajalec ali ima status sodnega tolmača. Poleg tega mora imeti za to ustrezno izobrazbo, priznavati statut društva, se ravnati po njem in redno plačevati članarino.
Člani društva so lahko tudi Slovenci, ki živijo v tujini, in tuji državljani v skladu z določbami o zaposlovanju tujcev, če imajo dovoljenje za delo in stalno ali začasno prebivajo v Sloveniji in če njihovo delovanje ni v nasprotju s splošno veljavnimi predpisi.

9. člen
Za sprejem v društvo mora kandidat (v skladu s pravilnikom društva o ugotavljanju strokovne usposobljenosti) predložiti vlogo za sprejem, dokazila o strokovni usposobljenosti in izobrazbi, dokazila, da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj iz prevajanja, oziroma mora predložiti ustrezna avtorska prevodna dela v obsegu najmanj 10 do 15 avtorskih strani ali pa v skladu z omenjenim pravilnikom društva o preveritvi znanja dokazati, da njegove delovne izkušnje in opravljeno delo ustrezajo pogojem za sprejem v redno članstvo.

Kakšen je postopek včlanitve v društvo?

Izpis iz statuta društva:

10. člen
Vlogo za sprejem z dokazili pregleda komisija za sprejem, ki jo imenuje upravni odbor. Komisija upravnemu odboru pisno sporoči svoje mnjenje prosilcu, upravni odbor pa sprejme sklep o sprejemu. Vloga za sprejem mora biti rešena najkasneje v treh mesecih od dneva vložitve. Če upravni odbor sprejem odkloni, se lahko prosilec pritoži občnemu zboru.
Člani društva prejmejo izkaznico, ki je veljavna le, če sta na njej lastnoročni podpis predsednika upravnega odbora in društveni pečat.

Kakšne so prednosti članstva v društvu?

Prednosti članstva v DZTPS so naslednje:

 • člani prejemajo društveno strokovno glasilo Mostovi in informativni bilten;
 • člani se lahko udeležujejo izobraževalnih seminarjev in drugih srečanj, ki jih pripravlja društvo;
 • člani imajo lahko podatke o sebi na spletnih straneh društva;
 • društvena pisarna posreduje članom povpraševanja po prevodih, vendar društvo ne zagotavlja stalnega dotoka naročil za prevode in v tem smislu tudi nima nikakršnih obvez do svojih članov;
 • ker je v društvu okoli 500 članov, lahko prevajalec, ki je član drustva, laže poišče pomoč; saj lahko dobi podatke o drugih prevajalcih, ki pokrivajo jezik in stroko, ki jih zanima;
 • v času, ko se praktično za vsako delovno mesto z visoko izobrazbo zahteva znanje tujega jezika, ima pri delodajalcu dejstvo, da je nekdo član društva prevajalcev, drugacno težo, kot če npr. anglist prinese samo diplomo ali inženir potrdilo o znanju tujega jezika.

 Kakšne so dolžnosti člana društva?

Izpis iz statuta društva:

12. člen

 • da se ravna po določbah statuta društva in po načelih poklicne prevajalske etike,
 • da spoštuje sklepe upravnega odbora oziroma strokovnih komisij društva,
 • da skrbi za to, da je njegovo prevajalsko delo terminološko in slovnično kakovostno,
 • da zagotovi lektoriranje, če meni, da naročenega dela sam ne more opraviti dovolj kakovostno,
 • da brezplačno posreduje svoje izkušnje drugim prevajalcem,
 • da dejavno sodeluje v dejavnostih društva,
 • da redno plačuje članarino.

 Kakšne so pravice člana društva?

Izpis iz statuta društva:

12. člen

 • da voli in je izvoljen v organe društva,
 • da sodeluje pri delu vsakega organa društva,
 • da si pridobi status svobodnega prevajalca, če ni redno zaposlen,
 • da osebno prisostvuje na seji vsakega organa ali komisije društva, če je na dnevnem redu vprašanje, ki se nanaša na njegovo delo kot prevajalca ali na njegov status (svobodnega) prevajalca.

 Kaj vsebuje vloga za sprejem?

Več o tem si preberite v dokumentu Navodila za včlanitev

Kako lahko dobim svojo predstavitev na članskih straneh društva?

V iskalniku podatkov o članih ima vsak član svoj opis z osnovnimi podatki. Če so ti podatki napačni ali pomankljivi, sporočite nove podatke v društveno pisarno. Če želite imeti tudi svojo predstavitev (domačo stran), preberite Ali lahko osebno domačo stran postavim na društvenem strežniku?

 Ali lahko osebno domačo stran postavim na društvenem strežniku?

Vsak član ima lahko poleg svojega opisa na članskih straneh tudi svojo domačo stran – eno stran velikosti 50kB. Za vsako dodatno stran je treba plačati stroške najnižjega prevoda po prevajalski tarifi. Datoteke HTML in morebitne slike pripravite sami, urednik spletnih strani pa jih skopira na društveno področje.

Kakšne so cene prevajalskih storitev?

Več o tem je v priporočenih cenah prevodov

 

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri