Vodnik

NAROČNIKOM PREVODOV

 

Po priporočilu FIT – Mednarodnega združenja prevajalcev, katerega član je tudi DZTPS, objavljamo povzetka dveh publikacij, ki obravnavata celotno problematiko naročanja prevodov in sta namenjeni naročnikom prevodov.

 

 1. Prevajanje – ključ do pravilnega razumevanja

 

Vodnik za naročanje prevodov

 

Nejezikoslovcem naročanje prevodov pogosto povzroča težave.

 

Nasveti, ki sledijo, vam bodo pomagali zmanjšati te težave.

 

Ali je prevajanje sploh potrebno

Skrbno pripravite besedilo za prevajanje.

Namesto da bi dali prevesti po vrsti vse dokumente, na stotine strani, se s svojim naročnikom (ali komercialisti) raje odločite, katere informacije dejansko potrebujete. Načeloma lahko oklestite vse nebistvene dele besedila, tudi pozdravne fraze in sezname vseh oddelkov v podjetju, ki so sodelovali pri uspešnem trženju izdelka. Vaši naročniki oziroma partnerji iz tujine teh oddelkov ne poznajo in jih ti tudi ne zanimajo. Taki deli besedila lahko dosežejo ravno nasprotni učinek od želenega in prikažejo vaše podjetje kot samozadostno in arogantno.

Prevajajte samo pomembne dele dokumentov ali pa sestavite krajše dokumente v materinščini, in te nato pošljite prevajalcu.

 

Slika odtehta tisoč besed

Naj besede ne nosijo vedno celotnega bremena sporočila.

Besedilo uporabljajte samo, kadar je to potrebno ali kadar je to najučinkovitejši način za jasno izražanje vaših sporočil.

 

Preudarna uporaba zemljevidov, slikovnih diagramov in grafičnih prikazov lahko tujemu bralcu učinkoviteje predstavi vsebino kakor pisno besedičenje in pretirano strokovni opisi. S tem boste tudi olajšali delo prevajalcu in zmanjšali možnost napak pri iskanju ustreznih strokovnih izrazov, po vsej verjetnosti pa se bodo znižali tudi stroški za prevajanje.

 

 

Prevajanje ali tolmačenje – v čem se razlikujeta

Prevajanje je pisno, tolmačenje pa ustno.

Naj bo vaš način razmišljanja mednaroden že od samega začetka.

Izogibajte se klišejskega razmišljanja, povezanega z enim samim kulturnim vzorcem. Omenjanje nacionalnega športa vaše dežele lahko doseže ravno nasproten učinek od želenega. Podobno je tudi z literarnimi in kulturnimi metaforami. Previdnost je prav tako potrebna pri omenjanju delov človeškega telesa, saj se ti v različnih kulturah različno obravnavajo.

Pri pisnih dokumentih se nikar ne omejujte s ponazoritvami, ki zunaj vaše domovine nimajo enakega pomena, saj bi bil prevajalec v tem primeru prisiljen izbirati okorne besedne igre ali se zatekati k približnim rešitvam.

Če želite, so vaša besedila seveda lahko nekoliko lokalno obarvana, vendar pa se pri strokovnjakih za tuje jezike najprej pozanimajte, ali je prilagoditev takih posebnosti sploh mogoča. Pri pisnih dokumentih tudi poskrbite, da bodo telefonske številke in številke telefaksa navedene z območnimi kodami.

 

Kaj pa cena ?

Cene prevodov in čeprav visoka cena ni nujno jamstvo za dobro kakovost, si upamo trditi, da boste pod določeno višino cene le težko dobili prevod, ki bi lahko bil v ponos vaši družbi in bi primerno predstavil vaše izdelke.

Bodite stvarni. Koliko strani lahko prevajalec prevede v eni uri? Koliko časa pričakujete, da bo posvetil prevajanju besedila, ki bo predstavljalo vaše izdelke ali storitve? (Koliko časa je vaša ekipa porabila za pripravo izvirnika?)

Ko izbirate ponudnika, izračunajte, koliko denarja ste porabili za razvoj izdelka ali storitve, s katerima se želite uveljaviti v tujini. Če si ne morete privoščiti strokovno opravljenega prevoda, nemara še niste pripravljeni za nastop na mednarodnem trgu.

Dodana vrednost, ki jo ponuja prevajalska agencija (izbira prevajalca, projektno vodenje, nadzor nad kakovostjo, pretvorba datotek, standardizirana predstavitev večjezičnih projektov itd.), ima resda svojo ceno, vendar pa vam lahko prihrani ure dela.

 

Kako pomemben je slog

Nekateri prevodi so že od samega začetka brezupno neuporabni.

Pogosto so rezultat strojnega prevajanja ali delo nedomačih govorcev, ki se le s težavo prebijajo skozi besedilo, držeč pri tem v eni roki slovnico, v drugi pa slovar. Taki prevodi so vredni posmeha.

Drugi prevodi so s strokovnega stališča sicer natančni, vendar pa stavki ne tečejo tako gladko, kot bi morali, saj sta besedni red in besedni zaklad pretirano pod vplivom izvornega jezika. Taki prevodi so lahko dovolj dobri za bralce, ki poznajo tematiko in znajo brati med vrsticami ali si za to lahko vzamejo čas.

Številni prevajalci ali prevajalske agencije kot standardno delo pogosto zagotavljajo »informativne« prevode namesto »predelav« ali »priredb«. Da bi se izognili nesporazumom, takoj na začetku razčistite, kaj vam ponujajo, in dogovor potrdite v pisni obliki.

Strokovnjaki se bodo pogosto zatekali k natančnemu, vendar neizpiljenemu informativnemu prevodu. Navadno je besedilo na tak način mogoče prevesti hitreje in ceneje, kakor če bi ga želeli pripraviti za objavo.

Verjetno pa informativni prevod ne bo zadoščal, če boste želeli biti uspešni pri prodaji svojih izdelkov ali pri prepričevanju strank ali če vam podoba vašega podjetja veliko pomeni.

 

Uprite se skušnjavi, da bi prevajali sami

Govoriti ni enako kot pisati. Govorniška spretnost še ni jamstvo za elegantno, slogovno razgibano pisanje. Četudi se redno uspešno sporazumevate v francoskem, nemškem ali španskem jeziku in preživite veliko časa v državah, v katerih te jezike govorijo, bo v 99 primerih od stotih vaše pisno poznavanje tujega jezika nemudoma moč prepoznati kot »tuje«.

 

Dokončno oblikujte besedilo, preden ga daste prevesti

Naj si še tako želite, da bi se prevajalec čim hitreje lotil prevajanja, se morate zavedati, da bo prevajanje osnutka besedila, ki ga boste sproti še spreminjali in dopolnjevali, v vsakem primeru zamudnejše in posledično tudi dražje (ter po vsej verjetnosti bolj moteče), kakor če bi nekoliko počakali in dali prevesti končno različico besedila. In kar je še huje, več ko je različic besedila, večja je verjetnost napak v končnem besedilu.

Včasih nimamo izbire. Roki so lahko tako kratki, da je besedilo preprosto treba začeti prevajati, še preden je oblikovana njegova končna različica. V takem primeru poskrbite, da bo vsaka različica opremljena s podatki o času in datumu njenega nastanka, in da bodo na vseh različicah besedil, ki jih boste posredovali prevajalcem, jasno označene spremembe.

 

Kaj pa strojno prevajanje

Kadar se vam mudi in vas zanima bistvo nekega dokumenta, namenjenega le vaši osebni uporabi (znotraj podjetja), vam lahko pride prav strojni prevod.

Na splošno velja, da se strojno prevedena besedila ne uporabljajo zunaj hiše, ne da bi za to imeli izrecno soglasje partnerjev. Taki prevodi preprosto niso primerni za splošno uporabo, poleg tega pa z njimi tvegate, da bo vaše izražanje delovalo nerazločno in neumno.

Ena od možnosti je, da strojni prevod skrbno pregleda in lektorira izkušen prevajalec, vendar mnogi prevajalci te naloge ne bodo hoteli sprejeti. Besedila, ki so jih prevedli računalniški programi, so po mnenju številnih prevajalcev tako zelo zmaličena, da jih je bolje na novo prevesti.

 

Povejte prevajalcu, čemu je prevod namenjen

Govor je nekaj drugega kot spletna stran. Prodajni prospekt ni enak kataloškemu zapisu. Naslov diagrama ni usmerjevalni napis. Časopisnega članka, objavljenega v News of the World, ne gre enačiti s prospektom za javno ponudbo za nakup delnic.

Slog, izgovorljivost, izbira besed in dolžina stavkov, vse to se spreminja v skladu s tem, kje bo besedilo objavljeno in kaj bi z njim radi dosegli. Izkušen prevajalec vas bo najbrž po obojem povprašal, zato o namenu besedila in mestu objave že prej razmislite.

Ne pozabite povedati prevajalcu, komu je besedilo namenjeno, saj bo njegov prevod tako lahko naredil večji vtis na ciljnega uporabnika in bo zanj tudi bolj razumljiv.

 

Učitelji in univerzitetni profesorji? Na vašo odgovornost.

Mnoge gospodarske družbe, ki potrebujejo prevod v tuj jezik, se najprej obrnejo na oddelek za tuje jezike v lokalni šoli ali na univerzi. Taka odločitev je, kadar gre za prevod za potrebe znotraj družbe, včasih sicer pravilna (na primer, kadar hočete vedeti, kaj vam pošiljatelj sporoča), toda izredno tvegana je, kadar gre za promocijsko gradivo.

Poučevanje tujega jezika je zahtevno in zanj so potrebni določeno znanje in spretnosti, toda ti so le redkokdaj enaki tistim, ki so potrebni za izbrušen in eleganten prevod. Tveganje je še toliko večje, če se odločite prevajanje zaupati študentom, kar se zdi udobna in poceni rešitev.

 

Vprašanje: Ali bi bili za to, da bi študentje medicine opravljali manjše operacije in si tako plačevali študij? (Ali bi svojo publikacijo/dopis/letno poročilo/govor lahko označili kot “manj pomembne”?) Ali bi zaupali pripravo računovodskih izkazov vaše družbe študentom ekonomije zato, da bi privarčevali?

 

Strokovni prevajalci prevajajo v svoj materni jezik

Če potrebujete prevod kataloga v nemščino ali ruščino, poiščite prevajalca, čigar nemščina oziroma ruščina je njegov materni jezik. Govorci, katerih materni jezik je angleščina, prevajajo iz tujih jezikov v angleškega.

Kot naročnik prevodov se tega morda ne zavedate, toda prevajalci, ki ne upoštevajo tega temeljnega pravila, se zelo verjetno ne zmenijo niti za druge pomembne vidike kakovosti.

Seveda so tudi izjeme, vendar pa teh ni veliko. Če vam ponudnik storitev zatrjuje, da sodi med izjeme, ga prosite, naj vam pokaže nekaj svojih dotedanjih izdelkov. Če boste ugotovili, da je prevod natančen in berljiv, ter vam bo prevajalec jamčil, da bo vaše besedilo prevedel enako kakovostno ­– zakaj pa ne? Včasih prevajalec, ki ima dovolj strokovnega znanja na določenem področju, lahko sprejme prevod v zanj tuji jezik. V tem primeru je treba le poskrbeti, da prevod pred tiskanjem skrbno pregleda, in ne le bežno preleti, domači govorec z občutkom za jezik.

Ali prevajalci, ki živijo zunaj domovine, izgubijo stik s svojim maternim jezikom? Morda tisti, katerih storitve so na najmanj zahtevni ravni, toda jezikoslovci bodo svoje jezikovne spretnosti skrbno negovali, kjer koli že bodo.

 

Kateri jezik govorijo vaši partnerji ?

Špansko v Madridu ali Ciudadu de Méxicu? Britansko ali ameriško angleščino? Povprašajte svoje partnerje v tujini, da bi izvedeli, kaj natančno potrebujejo.

Pomemben je tudi ton, v katerem je besedilo napisano. Je namenjeno zdravnikom in zdravstvenemu osebju ali uporabnikom zdravstvenih storitev? Prodajate kremo za čiščenje čevljev v državah tretjega sveta ali investicijske sklade v Luksemburgu?

Govorite jezik tistih, ki so jim vaša besedila namenjena. Vživite se v njihov položaj in ugotovite, kako vaši izdelki in storitve lahko ustrezajo njihovim potrebam. Bodite konkretni. Bodite natančni. (Seveda enako velja za promocijsko gradivo v izvornem jeziku.)

 

Vedoželjen prevajalec je najboljši

Vaših besedil nihče ne bo prebral tako pozorno kot prevajalec. Med delom bo po vsej verjetnosti odkril nejasnosti, ki zahtevajo pojasnilo. To je dobro za vas, saj boste tako lahko izboljšali kakovost izvirnika.

V optimalnih okoliščinah prevajalec v celoti razčleni stavke izvirnega besedila, preden se loti prevajanja. Dober prevajalec naročniku sproti zastavlja vprašanja.

Bolj ko je tematika vašega besedila tehnične narave, bolj je pomembno, da prevajalec pozna bistvo zadeve

Če boste posredovali osnovne informacije petim domačim govorcem katerega koli jezika in jih prosili, da izdelek opišejo z največ stotimi besedami, boste dobili pet različnih besedil, med katerimi bodo nekatera jasnejša in laže berljiva od drugih. Besedila, ki jih bodo napisali ljudje, ki so seznanjeni s tematiko, bodo boljša. Enako velja tudi za prevajalce.

Najboljše rezultate boste dosegli, če boste stalno sodelovali z določenim prevajalcem ali skupino prevajalcev. Dlje ko boste z njimi sodelovali, bolje bodo poznali vašo poslovno filozofijo, strategijo in produkte in tem učinkovitejši bodo njihovi prevodi.

Kadar je le mogoče, osebno spoznajte svoje prevajalce – ne samo vodje projekta, temveč tudi same prevajalce, ljudi, ki bodo dejansko prevajali vaša besedila. Prav tako poskrbite, da bodo tudi oni spoznali vas.

Pogovarjajte se s svojimi prevajalci. Tematiko, ki jo prevajajo, morajo dobro poznati; če je ne, je čas, da izberete drugega ponudnika. Prevajalci naj se ne bi seznanjali s tematiko na vaše stroške, razen če se niste izrecno tako dogovorili.

 

Stavljeno besedilo naj korigira prevajalec

Vedno. Tudi če ste vpeljali zanesljive postopke, pri katerih sodelujejo zanesljivi ponudniki prevajalskih storitev, ki temeljito poznajo vašo družbo, lahko dobronamerni nejezikoslovci z dodatki v zadnjem trenutku (naslovi, napisi, zamenjavo besed) uničijo sicer uspešno preveden dokument.

Poskrbite, da boste imeli vedno pri roki domačega govorca z razvitim občutkom za jezik, da bo sproti pregledal še zadnje malenkosti. Dokončnih sprememb v besedilu ne sporočajte po telefonu, ker jih sogovorniki pogosto slišijo napačno ali pa jih sploh preslišijo.

Vsak jezik ima svoja pravopisna pravila .

Mnogi tiskarji in pisarniško osebje se tega dejstva ne zavedajo ali pa ga ne jemljejo resno in tako včasih samodejno “popravijo” besedilo v tujem jeziku in ga uskladijo z normami svojega jezika.

Tako je v francoščini med besedo in dvopičjem vedno presledek, narekovaji pa imajo vedno obliko « ». V nemščini se samostalniki pišejo z veliko začetnico, v španščini in francoščini pa se tako meseci kakor dnevi v tednu pišejo z malo začetnico. In, za božjo voljo, nikoli ne pišite “n” namesto španskega “ñ” …

Tudi najmanjša pravopisna napaka lahko naslovnika odvrne od branja besedila, zato upoštevajte pravopisna pravila jezika, v katerega prevajate.

 

Razlika med prevajalci in dvojezičnimi osebami

Strokovni prevajalci so predvsem pisci, ki znajo v ciljnem jeziku ustvariti dobro berljivo besedilo. Na splošno tekoče obvladajo tudi enega ali več izvornih jezikov. Najpomembneje pa je, da so učinkovit most med jeziki, v katere prevajajo. Z uporabo primernega sloga in izrazja znajo posredovati sporočilo izvirnega besedila v svoj materni jezik.

Dvojezičnost je nekaj povsem drugega. Dvojezične osebe tekoče govorijo dva jezika, vendar pa niso nujno sposobne posredovati informacij med jezikoma, zlasti ne v pisni obliki. Izkušnje kažejo, da marsikatera oseba, ki velja za dvojezično, na splošno precenjuje svoje komunikacijske sposobnosti.

Dvojezičnost sama po sebi ni jamstvo za tekoče pisno izražanje ali vešče prevajanje.

Znanstveno izrazje na področjih, kot sta na primer botanika ali zoologija, je eksaktno in mednarodno, seveda če se pravilno uporablja. Ilustrirani seznam rezervnih delov, recimo v priročniku za vzdrževanje oklepnika, je običajno mogoče prevesti brez večjih težav.

Kljub temu so tako kot vsi drugi avtorji tudi strokovnjaki, ki pišejo o strokovnih tehničnih zadevah, nagnjeni k napakam, pretirani uporabi soznačnic in okornim spremembam tona.

Strokovni prevajalci morajo biti, tako kot vsi drugi prevajalci, dobro izurjeni, da bi bil lahko njihov prevod vsaj približno tako uporaben, kot je izvirnik. Včasih pa je prevod celo boljši od izvirnika; to ni presenetljivo, glede na to, da je prevod rezultat zbranosti, znanja in razmišljanja.

Nepravilna uporaba strokovnih izrazov v prevodu je pogosto posledica prevajalčevega pomanjkljivega razumevanja besedila. Ena od rešitev je, da prevajalec sodeluje s strokovnjakom v podjetju, ki vnaprej pripravi besednjak in prevajalcu posreduje referenčno gradivo, nazadnje pa še pregleda končno besedilo.

Vedno poskrbite, da bo v zadnji fazi prevajanja, še pred tiskanjem, besedilo pregledal strokovni prevajalec ter popravil slovnične, skladenjske in slogovne napake, zlasti če vaši strokovnjaki niso domači govorci ciljnega jezika.

 

Izbira izvajalca

Imeti morate jasno predstavo o tem, kaj lahko od prevajalca pričakujete.

Zahtevajte vzorce dokumentov, ki jih je že prevedel – ne samo imena naročnikov, temveč konkretna besedila, ki so rezultat njegovega dela in s katerimi je zadovoljen. Če želite prevod vaše spletne strani, prevajalca prosite, naj vam pokaže spletne strani, ki jih je že prevedel. Enako velja za brošure in govore. Vzorce nato posredujte zanesljivemu domačemu govorcu z občutkom za jezik (nemara kakšni tuji podružnici ali partnerju) in ga prosite za mnenje.

Če ponudnik opravlja dejavnost že več let, ne more pa vam pokazati prevodov, ki so mu v zadovoljstvo in ponos, ste v težavah (in on tudi).

Ponudniku storitev povejte, da bo njegovo ime natisnjeno v kolofonu in ob fotografiji prevedenega dokumenta.

Navedba imena prevajalca v vašem dokumentu vas nič ne stane, ponudnike pa spodbuja k temu, da kar najbolje opravijo svoje delo. Pozor: prevajalci lahko vztrajajo pri podpisu krtačnih odtisov, da bi na ta način zavarovali svoj ugled in vam preprečili, da jih ogoljufate. Vsekakor jim dovolite ta podpis.

Načrtujte vnaprej: če namerava vaša družba nastopati na tujih trgih, že zdaj začnite iskati sposobne prevajalce. Ko boste začeli pripravljati besedila za prevod, dajte prevajalcem na voljo dovolj časa. Poskrbite za tisto, kar je v vaši moči: pretehtajte možnost sestave slovarja za interno uporabo. (Tak slovar je, mimogrede, izvrsten pripomoček za zagotovitev višje stopnje doslednosti vaših izvirnikov.) Sodelujte s prevajalci in zaposlenimi pri izdelavi dvojezične različice.

 

Pripravite konje za dirko

Kakšen prevod potrebujete in kakšna finančna sredstva imate na voljo? Boste prevod objavili ali ga boste uporabili kot informativno gradivo? Boste besedilo strojno prevedli ali pa boste povzeli bistvo besedila?

Ena izmed možnosti je, da izračunate, koliko ljudi bo bralo vaša besedila. Jih boste objavili v tiskanih medijih po vsej državi ali so namenjena le za interno uporabo, za obveščanje skupine 12 ljudi? Kako lahko hudo pomanjkljiv prevod vpliva na celostno podobo vaše družbe in/ali zakonsko odgovornost?

Potem ponovno preverite potrebna finančna sredstva.

Prevajanje je dejavnost nišnih trgov. Tudi kategorija “za objavo” se nanaša na širok spekter storitev in ponudnikov, ki zagotavljajo enako širok razpon cen. Skupina, ki je odlično opravila svoje delo pri prevodu priročnikov za uporabo programske opreme, ni nujno prava izbira tudi za prevod vašega letnega poročila.

Za oglase v prestižnih revijah in za drage usmerjevalne napise je smiselno naročiti besedilo vrhunske kakovosti. Za interna obvestila ali dokumente z omejeno naklado pa je povsem sprejemljiva tudi manj zloščena (in hkrati cenejša) rešitev.

 

Sodelujte

Slabo uslugo si boste naredili, če s celotnim postopkom prevajanja ne boste želeli imeti nobenega opravka. Če si ne boste vzeli dovolj časa, da bi ponudnike storitev podrobno seznanili s svojimi željami, je malo verjetno, da boste dobili tisto, kar hočete ali potrebujete.

Namesto da tajnici naročate: “Pošljite tole prevajalcu,” si raje vzemite deset minut časa in se sami pogovorite s prevajalcem (ali celo z vodjo projekta). Bržkone boste tako privarčevali nekaj denarja in si tudi prihranili stres v nadaljnjem postopku.

 

 

Na stotine vzrokov je, zakaj prevajalski projekt lahko zaide z začrtane poti; med njimi so smešno kratki roki, nejasnosti v izvornem besedilu, ki se v prevodu še povečajo, če prevajalec ne zahteva pojasnil, napačna uporaba programa za strojno prevajanje, opustitev korektur krtačnih odtisov, ki naj bi jih opravil domači govorec, blažena nepoučenost pretirano samozavestnega prevajalca, ki deluje v prazno, nezadostna koordinacija velikih projektov, slabi poceni samostojni prevajalci, slabi dragi samostojni prevajalci, slaba poceni prevajalska agencija, slaba draga prevajalska agencija, pomanjkanje sodelovanja naročnika in še in še.

Že če boste upoštevali samo polovico navedenih nasvetov, boste precej povečali možnosti za uspešen prevod.

 

 

Povzeto po – naslov izvirnika:

Translation – getting it right

A guide to buying translations

 

Avtor: Chris Durban

 

Institute of Translation & Interpreting

www.iti.org.uk

 

CILT The National Centre for Lanugages

www.cilt.or.uk

 

Société Française des Traducteurs

www.sft.fr

 

 

 1. Prevajanje – Nakup netrgovskega blaga

 

Kako lahko standardi prevajanja pomagajo kupcem in prodajalcem

 

Prevajanje: merila za nakup netrgovskega blaga

 

Uvod

Po vsej verjetnosti ste že seznanjeni z vsebino I. besedila »Prevajanje – ključ do pravilnega razumevanja«. Če še niste, si vzemite nekaj minut časa in ga preberite ali, še bolje, preberite ga ponovno.

V navedenem besedilu je veliko koristnih informacij za uporabnike prevajalskih storitev, vendar pa ni namenjeno izčrpni predstavitvi vseh možnosti.

Besedilo, ki je pred vami, dopolnjuje prejšnjega ter je namenjeno uporabnikom in ponudnikom storitev.

 

Kaj je trgovsko blago

— Rafinirani trsni sladkor je trgovsko blago. Iz povsem praktičnih razlogov je v prodaji v zavitkih z enako težo. Ko pošljemo nekoga v špecerijsko trgovino po zavitek sladkorja, običajno ne navajamo posebej blagovne znamke. Oseba, ki smo jo poslali v trgovino, bo preprosto kupila najcenejši izdelek.

— Neposnete zgoščenke so postale trgovsko blago. Dokler boste lahko nanje shranjevali potrebno količino podatkov in dokler bodo pravega formata za vaš računalnik, jih boste povsem verjetno kupovali po najnižji ceni.

Posnete zgoščenke pa so nekaj povsem drugega. Naenkrat se pojavi cela vrsta dejavnikov – zvrst, umetnik, pesem itd. Ali bi kupili zgoščenko s posnetkom country glasbe namesto jazza, čeprav country glasbo sovražite, in to samo zato, ker je bila jazzovska zgoščenka nekaj centov dražja? Malo verjetno.

Podobno velja za avtomobile. Avtomobil ni trgovsko blago, razen če je za vas pomembno le to, da ima vsa štiri kolesa in da je uspešno prestal tehnični pregled. Številni kupci avtomobilov so zelo pozorni na dejavnike, kot so varčna poraba goriva, število konjskih moči, upravljanje, število sedežev za potnike ter izdelava in oblikovanje karoserije in notranjosti vozila.

 

Glasbene zgoščenke niso trgovsko blago.

Prav tako to niso avtomobili.

In prevodi.

 

Prevodi niso trgovsko blago

To je pomembno vedeti, zato naj ponovimo: Prevodi niso trgovsko blago.

Če bi bili, bi bilo dovolj reči: »Potrebujete prevod? Povprašajte več ponudnikov prevajalskih storitev, kakšna je njihova cena prevoda za besedo, in izberite najcenejšo ponudbo.« In to bi bilo vse.

Toda ni tako. Morali boste, recimo, navesti jezik prevajanja (npr. francoski, nemški ali japonski).

Tako kot barva in cena nista edina dejavnika, ki sta pomembna pri nakupu avtomobila, boste pri naročanju prevoda morali upoštevati tudi druga merila;

na primer:

 1. vrsta dokumenta:

ali je to pogodba, priročnik za uporabo, navodilo za doziranje zdravil, prodajni prospekt, skupek spletnih strani ali finančno poročilo;

 1. seznanjenost prevajalca z določenim strokovnim področjem:

nekdo, ki temeljito pozna medicinsko tehnologijo, ni nujno strokovnjak za računovodstvo, trajnostni razvoj ali plazemsko fuzijo;

 1. ciljni uporabniki:

ali so vaša besedila namenjena najstniškim uporabnikom računalniških igric, patentnim odvetnikom ali preprosto komur koli, ki bi po naključju obiskal vašo spletno stran;

 1. namen prevajanja:

včasih si želite pridobiti (ali posredovati) zgolj splošno predstavo o nekem dokumentu (namenjenem obveščanju), včasih pa je zelo pomembna dovršenost prevoda (za objavo);

 1. regionalna različica ciljnega jezika:

ali je prevod namenjen uporabnikom v mehiškem Monterreyu ali tistim v španski Sevilli; oboji govorijo špansko, vendar se mehiška različica tega jezika razlikuje od tiste, ki jo govorijo na Pirenejskem polotoku.

 

Našteti in še drugi dejavniki so v celoti tehnične zahteve, ki jim prevod mora ustrezati. Obstaja široka izbira mogočih tehničnih zahtev, ki jih prevajalski projekt mora izpolniti, da bi prevod lahko obravnavali kot netrgovsko blago, podobno kot posneto glasbo.

Posamezno izvirno besedilo je mogoče prevesti na stotine, tisoče mogočih načinov. Kateri od njih bo pravšnji za vas? Pri ugotavljanju dejanskih potreb vam bo v pomoč prednostni seznam tehničnih zahtev.

 

Ali obstaja univerzalna resnica

Že sama raznolikost prevajalskih projektov je osupljiva, in sicer v tolikšni meri, da se včasih celo strokovnjaki sprašujejo, ali sploh obstaja nasvet, ki bi veljal za vse prevajalske projekte.

 

Kaj porečete na naslednje:

»Pri vsakem prevajalskem projektu bi se naročnik in izvajalec storitve (prevajalec ali skupina prevajalcev) morala vnaprej dogovoriti o posameznih tehničnih zahtevah, ki morajo biti izpolnjene za uspešno izvajanje projekta.«

Ta trditev je pomembnejša, kakor se morda zdi na prvi pogled, saj je osnova za naslednjo splošno opredelitev:

Raven kakovosti prevoda določa stopnja njegove skladnosti z dogovorjenimi tehničnimi zahtevami.

Preprosto, vendar resnično.

Če ne določimo vnaprej, kaj želimo imeti, ali če to storimo, navodila pa ne dosežejo prevajalca ali jih ta ne razume, je verjetnost, da bomo dobili dober prevod, zelo majhna.

Popravljanje slabega prevoda je dražje in zamudnejše, saj bo morda treba reševati tudi vaš ugled, če ste zaradi malomarnosti užalili tiste, ki jim je prevod namenjen, ali če se morajo stranke ubadati z nerazumljivimi stavki.

Povprašajte prevajalce in izvedeli boste za kupe primerov, povezanih z izgubo časa in denarja zaradi napačno razumljenih navodil.

 

Neuspešni prevajalski projekti se med seboj močno razlikujejo, za vse pa velja, da je z vnaprejšnjim skupnim dogovorom, natančneje z določitvijo vrste tehničnih zahtev, ki opredeljujejo namen, rok in način opravljanja nalog, mogoče prihraniti čas, denar in nezadovoljstvo.

 

Pomagajte si s standardi prevajanja

Gotovo si mislite: vse to glede tehničnih zahtev je slišati zelo pomembno, najbrž pa zahteva tudi veliko dela. Kako smo lahko prepričani, da smo poskrbeli za opredelitev vseh tehničnih zahtev? Kako se lahko kar najhitreje prebijemo skozi fazo določanja tehničnih zahtev?

Tu nam pridejo prav standardi prevajanja. Naj omenimo evropski (CEN EN 15038) in ameriški standard prevajanja (ASTM F 2575). Čeprav sta nastala neodvisno drug od drugega, se zelo dobro ujemata, podobno kot predpisi o gradnji objektov in gradbeni načrti.

 

Standarda poudarjata tri ključne sestavine tehničnih zahtev:

 1. skrbna izbira prevajalcev (CEN 3.2; ASTM 69) – prevajalci morajo seveda obvladati jezik, v katerega prevajajo, in jezik, iz katerega prevajajo. Marsikoga bo osupnilo dejstvo, da znanje dveh jezikov še ni jamstvo, da nekdo lahko prevaja iz enega jezika v drugega. Treba je tudi upoštevati pomen strokovnega znanja in izkušenj in da prevajalci niso medsebojno zamenljivi;
 2. določitev tehničnih zahtev za izvedbo projekta pred začetkom prevajanja (CEN 3.4 in 4.4; ASTM 4.3 in 8). Evropski standard narekuje vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti, ameriški standard pa sistema za zagotavljanje kakovosti na podlagi standardnega seznama vprašanj (imenovanih “parametri”). Odgovori, ki so značilni za vaš projekt, so v bistvu z njim povezane tehnične zahteve;
 3. ravnanje v skladu s tehničnimi zahtevami v vseh fazah projekta.

 

Ne izumljajte tople vode

Evropski in ameriški standardi vam zagotavljajo koristi, izhajajoče iz na stotine ur dela strokovnjakov, ki so s svojim strokovnim znanjem ustvarili najboljše prevajalske prakse. Ob poudarjanju vrste dejavnikov, ki jih je treba upoštevati poleg cene, opozarjajo tudi na to, da je prevajanje vse prej kot netrgovsko blago.

 

Kdo predlaga tehnične zahteve za prevajalski projekt

Predlagata jih oba udeleženca v projektu, tj. naročnik in prevajalec.

Na začetku naročnik določi izhodiščno točko, ki je po mnenju obeh udeležencev bistvenega pomena: jezik, v katerem je besedilo napisano (jezik, iz katerega se prevaja), in jezik oziroma jezike, v katere naj bi bilo besedilo prevedeno (jezik, v katerega se prevaja).

Naročnik nato poišče enega ali več prevajalcev, da bi sklenil dogovor o prevzemu naročila.

Na tej stopnji veliko naročnikov preprosto pošlje prevajalcu besedilo in drži pesti, da bo prevod ustrezal njihovim potrebam. S tem delajo veliko napako. To je ključni trenutek, ko naj bi se naročnik in prevajalec dogovorila glede tehničnih zahtev. Če boste šele takrat, ko bo prevod že končan, ugotavljali, da se s prevajalcem nista razumela, vas bo popravljanje napak stalo precej časa, denarja in moči.

Toliko o pomembnosti tehničnih zahtev. Čas je za še en seznam.

 

Deset najpomembnejših tehničnih zahtev

Temeljni tehnični zahtevi, iz katerih so izpeljane številne druge, se nanašata na

Πuporabnike in

 namen prevajanja.

Poleg omenjenih so temeljne tehnične zahteve tiste, ki so hkrati tudi najbolj znane:

Ž rok za oddajo prevoda,

 cena,

 strokovno področje in vrsta besedila,

‘ jezik, iz katerega se prevaja, in njegova lokalna različica,

’ format (Word, XML),

“ obseg prevoda (število besed, znakov itd.),

” jezik, v katerega se prevaja, in njegova lokalna različica.

Skupaj jih je torej devet.

Če hočemo imeti liho število tehničnih zahtev, lahko dodamo še (10) opredelitev postopkov, ki jih je treba upoštevati pri samem delu, po opravljeni analizi izvirnika. Ti postopki so v evropskih in ameriških standardih v bistvu enaki.

Najpomembnejša med njimi sta prevajanje ter dvojezično in enojezično preverjanje.

Del te desete zahteve, ki je nedvomno odločilnega pomena, je določanje pristojnosti za posamezne postopke prevajanja in opredelitev specialističnega znanja za vsakega posameznika (na primer strokovno znanje in izkušnje na določenem področju). Opustitev katerega koli osnovnega postopka je treba evidentirati in jo primerno utemeljiti.

 

S pomočjo standardov postajajo prevodi dosegljivo netrgovsko blago

Prepričani smo, da si boste s pomočjo omenjenih standardov lahko zagotovili kakovost prevodov, ki jo potrebujete, oziroma če ste ponudnik prevajalskih storitev, da vam bodo v pomoč pri zadovoljevanju želja in potreb naročnikov.

Prav tako upamo, da vam bodo napotki iz te brošure v pomoč pri vaših začetkih.

Iz navedenega sledi, da prevodi niso trgovsko blago, kar pomeni, da opiranje na cene kot edino merilo za izbiro ponudnika storitev ni najboljša rešitev; nasprotno, morda je celo zelo slaba rešitev.

Standardi vam bodo pomagali pri obvladovanju kakovosti in poenotenju delovanja vseh udeležencev: naročnikov, projektnih vodij in posameznih prevajalcev.

 

Dodatne informacije o standardih prevajanja

Evropski standard

Če želite dobiti več informacij o evropskem standardu prevajanja, obiščite spletno stran http:/www.cen.eu/cenorm/aboutus/index.asp.

Če želite prejeti tiskano brošuro z evropskim standardom prevajanja, se obrnite na organ za standardizacijo ene od 27 držav članic EU, ki so članice CEN, na spletnem naslovu http://www.cen.eu/cenorm/members/members/index.asp in poiščite EN 15038.

Ameriški standard

Če želite izvedeti več o ameriškem standardu prevajanja ali prejeti brošuro z besedilom tega standarda, obiščite spletni naslov http://www.astm.org, tam pa poiščite F 2575.

 

Napotki za nadaljnje raziskovanje

Potem ko ste prišli tako daleč, se najbrž resno ukvarjate z mislijo, da bi preizkusili način, ki temelji na tehničnih zahtevah. Kakšni so nadaljnji ukrepi v tej smeri?

Predlagamo vam, da najprej preizkusite te možnosti:

 • pri naslednjem projektu uporabite »deset najpomembnejših tehničnih zahtev«;
 • poskusite z uporabo podrobnejšega seznama meril prevajanja, ki je objavljen na spletni strani www.ttt.org/specs;
 • kupite standarde (lahko jih izvajate sami ali za pomoč pri njihovem izvajanju prosite jezikovnega svetovalca, ki se nanje spozna).

 

Povzeto po – naslov izvirnika:

 

Translation – Buying a non-commodity

How translation standards can help buyers & sellers

 

Durban & Melby, 2007

S potrditvijo se strinjate z uporabo piškotov na spletni strani. ... več ...

Za vklop vseh funkcionalnosti portala Informiran.si (komentiranje člankov, spletni klepet,...), priporočamo da omogočite uporabo spletnih piškotkov. Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Več... Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Potrdi).

Zapri